Вилно селище ::

Възложител ::

Частен клиент

Местоположение ::

сел.обр."Изгрев", гр. Сливен

Фаза ::

Идеен проект

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект М. Койнов

Площ ::

90 000 кв.м.