Хотел "Park central" ::

Възложител ::

"Миролио България"АД

Местоположение ::

бул."Цар Освободител",гр. Сливен

Реализация ::

2006 г.

Проектанти ::

Архитект Г. Койнов
Архитект Д. Койнова

Площ ::

РЗП - 3 200 кв.м.