Услуги ::

Предпроектно проучване ::

Оценка на потенциала на терена, възможности за застрояване, необходимост от градоустройствено проектиране, състояние и възможности за присъединяване към общите комуникационни мрежи.

Инвестиционно проектиране ::

Изготвяне на пълни комплексни проекти с разработки във всичките им части:
- архитектурна
- строителни конструкции
- ОВК
- ВиК
- електро
- вертикална планировка
- план безопасност и здраве
- пожарна безопасност
- благоустройство и озеленяване

Градоустройствено планиране ::

Планиране на селища, квартали, паркове, както и изменения на действащи градоустройствени, застроително-регулационни и комуникационно-транспортни планове.

Интериор и дизайн ::

Концептуално оформление на пространството, индивидуално мебелно проектиране, избор на материали, цветове, осветление.

3D моделиране и визуализации ::

Фотореалистични 3D изображения, разкриващи обемно планировъчните параметри на сградата, пропорции, облицовъчни материали, остъкление.

Количествено-стойностни сметки ::

Подробно анализиране на проектите по части, описание и остойностяване на отделните строително монтажни работи, материали, доставки, труд.

Авторски надзор ::

Пълен контрол и консултации по време на строителството, своевременно решаване на възникнали проблеми, предоставяне на характерни работни детайли, избор на облицовъчни материали, цветове.

Цени ::

Конкретната цена за индивидуално проектиране се формира на базата на вида на обекта, сложността и обема на проекта и работните срокове. Ние се придържаме към установените цени за региона. Предварителните консултации са напълно безплатни.

Услуги