Project "I can build" ::

Арх. Петър Койнов взе участие като консултант в проект "Аз мога да строя" към СПГСГ „Арх. Георги Козаров" - Сливен. Около 150 млади специалисти в над 20 отбора от професионалните строителни гимназии в страната участваха на квалификационни кръгове в София, Варна и Стара Загора. Най-добрите от тях представиха на финала в Пловдив своите идеи за традиционна, модерна къща и павилион. Те бяха оценявани от комисия, включваща представители на Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Сливенският екип Дилян Гавраилов, Галин Митев, Никола Никифоров, Мария Рускова и Александрина Александрова представи отлично своя проект за еднофамилна жилищна сграда, тип съвременна модерна къща и спечели наградата на Камарата на строителите в България.